เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 

เทศบาลตำบลเวียงสรวยได้เข้าร่วมโครงการคนเชียงรายร่วมมือร่วมใจเตือนภัยไข้เลือดออก ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ประกาศเมื่อ 14 กันยายน 2562 เปิดอ่าน 105 ครั้ง
 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน