เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 

การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครู องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด เทศบาลตำบลเวียงสรวย

ประกาศเมื่อ 04 ธันวาคม 2562 เปิดอ่าน 121 ครั้ง

เทศบาลตำบลเวียงสรวยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครู องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด เทศบาลตำบลเวียงสรวย

ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดด

 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน