เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 

งานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและของดีอำเภอแม่สรวย ประจำปี 2563

ประกาศเมื่อ 23 มกราคม 2563 เปิดอ่าน 60 ครั้ง

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตำบลเวียงสรวยและประชาชนในเขตพื้นที่ ได้เข้าร่วมงานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและของดีอำเภอแม่สรวย ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 18 - 22 มกราคม 2563 ณ บริเวรศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน