Untitled Document
 
เมนูหลักเทศบาลเวียงสรวย
::. เทศบาลตำบลเวียงสรวย
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง แกลลอรี่ภาพ เว็บบอร์ด เอกสารดาวน์โหลด ติดต่อเ้จ้าหน้าที่
Untitled Document
ข้อมูลเทศบาลตำบลเวียงสรวย
ข้อมูลทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
อำนาจหน้าที่
นโยบายการพัฒนาผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
งบแสดงฐานะทางการเงิน
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 26 มิถุนายน 2558ประจำปี พ.ศ.2558
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ 2558 ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 18 สิงหาคม 2558
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ 2558 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558
 
 
 
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2557
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2557
แผนการดำเนินงานประจำปี 2558
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 - ส่วนที่ 1
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 - ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 - ส่วนที่ 3
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
 
 
เว็บไซต์เชียงราย
จังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
ประชาสัมพันธ์เชียงราย
สนง.เกษตรจังหวัด
สนง.เกษตรและสหกรณ์
สนง.สถิติจังหวัด
สนง.ประกันสังคม
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สถานีอุตุนิยมวิทยา
สนง.คลังจังหวัด
ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
ตำรวจภูธรจังหวัด
ททท.ภาคเหนือเขต 2
ด่านศุลกากรแม่สาย
สนง.พระพุทธศาสนา
ทางหลวงชนบท
ศูนย์ประสานงาน HIV
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
ข้อมูลท่องเที่ยว ที่พัก บริษัททัวร์ ข่าวท้องถิ่น หางานเชียงราย ฯลฯ
 
ลิงค์ อบต.จังหวัดเชียงราย
 
ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 
แนวข้อสอบร้าชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /ครู /อบต.
 
 
 

 


แกลลอรี่ภาพ
::. รวมภาพกิจกรรม , สวยๆ , น่ารัก จากเทศบาลตำบลเวียงสรวย


ไม่พบข้อมูล

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน พ.ศ.2559
(29 กันยายน 2559 ดู 20 ครั้ง)


กิจกรรมโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะและทิ้งขยะให้ถูกวิธีเทศบาลตำบลเวียงสรวย ปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559
(29 กันยายน 2559 ดู 18 ครั้ง)


กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ วันแม่สรวยหลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
(22 กรกฏาคม 2559 ดู 92 ครั้ง)
 


โครงการสืบสานประเพณี หล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559
(22 กรกฏาคม 2559 ดู 100 ครั้ง)


"โครงการ รักป่า รักน้ำ รักษาแผ่นดิน" กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559
(12 กรกฏาคม 2559 ดู 111 ครั้ง)


มอบเกียรติบัตรให้แก่ พนักงานดีเด่น ในวันเทศบาล เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2559
(29 เมษายน 2559 ดู 219 ครั้ง)
 


กิจกรรม วันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2559
(29 เมษายน 2559 ดู 213 ครั้ง)


ประเพณีขึ้นถ้ำแม่สรวย เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559
(29 เมษายน 2559 ดู 201 ครั้ง)


กิจกรรม 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ 2559
(29 เมษายน 2559 ดู 189 ครั้ง)
 


 

Untitled Document
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน เข้าเยี่ยมชมทั้งหมด

เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตั้งอยู่เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18 อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com


Copyright @ 2016 wiangsuai.com All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft