เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าบง ประจำปีการศึกษา พ.ศ 2562

ประกาศเมื่อ 13 มีนาคม 2562 เปิดอ่าน 0 ครั้ง

การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย
  (ประกาศเมื่อ 24 มิถุนายน 2562 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวเทศบาลตำบลเวียงสรวย ในรอบเดือน พฤษภาคม 2562
  (ประกาศเมื่อ 24 มิถุนายน 2562 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ประชาสัมพันธ์แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงานรอรับเรื่องราวร้องทุกข์
  (ประกาศเมื่อ 18 มิถุนายน 2562 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลเวียงสรวย
  (ประกาศเมื่อ 17 มิถุนายน 2562 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  (ประกาศเมื่อ 06 มิถุนายน 2562 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน