เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 

สมาชิกสภาเทศบาล


นายการุณ พรหมสินชัย
ประธานสภา ทต.เวียงสรวย

นายประดิษ สุวรรณ์
รองประธานสภา ทต.เวียงสรวย

นายซิน มณีวรรณ
สมาชิกสภา ทต. เวียงสรวย

นายกมล อุประรัตน์
สมาชิกสภา ทต. เวียงสรวย

นายนิพล ชัยยา
สมาชิกสภา ทต. เวียงสรวย

นายธนสิทธิ์ นารินคำ
สมาชิกสภา ทต. เวียงสรวย

นายกนกพล เสรี
สมาชิกสภา ทต. เวียงสรวย

นายสมบูรณ์ ราชสมบัติ
สมาชิกสภา ทต. เวียงสรวย

นายโสพิณ ศรีพรรณ์
สมาชิกสภา ทต. เวียงสรวย

นายอนุสรณ์ ปัญญา
สมาชิกสภา ทต. เวียงสรวย

นายบัญญัติ สิทธิสม
สมาชิกสภา ทต. เวียงสรวย
 
 
 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน