เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 

กองคลัง


นางเยาวเรศ ตุลา
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวชัชศุภะ กุณาวงค์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวณัฐชยา กลิ่นอบ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฎิบัติการ

-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวมิ่งขวัญ บุญเข้ม
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวศิริลักษณ์ ไคร้งาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวญาณภรณ์ ยาวิชัย
พนักงานจ้างทั่วไป

นางเขมจิรา สิงเหาะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
 
 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน