เตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี 2565

เริ่มต้นด้วยข่าวดีปี 2565 ที่รัฐบาลถือโอกาสมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนที่จะได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดอีกจำนวน 15 ล้านคน โดยมีการเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี 2565 เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล่ำและช่วยประชากรกลุ่มผู้มีรายได้น้อยทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง ซึ่งการลงลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะใช้บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดที่ใช้เมื่อปี 2564 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ผู้ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดรายเก่าก็ต้องมาลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เพื่อทบทวนสิทธิ์อีกด้วย ทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดวันนี้จะตั้งจุดลงทะเบียนในแต่ละจุดเพื่อกลุ่มคนมีรายได้น้อยที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจะสามารถเข้าถึงลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ และปี 2565 จะยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่แบบออนไลน์ 

 

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 15 ล้านคน ต้องใช้อะไร มีหลักเกณฑ์การสมัครอะไรบ้าง 2565

เดิมทีผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดในปี 2564 ที่ผ่านมา ครม. ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การได้สิทธิ์โดยการนำรายได้ส่วนบุคคลมาพิจารณา แต่การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ หรือสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะใช้รายได้ของ “ครอบครัว” ไม่เกิน 200,000 บาทเป็นเกณฑ์ใหม่ในการพิจาณา นอกจากนี้ยังใช้เกณฑ์พิจารณาทรัพย์สินที่ถือครอบครอง (ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ หรือสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะต้องไม่มีทรัพย์สินทางการเงินไม่เกิน 100,000 บาทคือ เงินฝากธนาคาร สลากออมทรัพย์ ตราสารหนี้ และพันธบัตร) ซึ่งรายเก่าก็จะมีการพิจารณาส่วนนี้ด้วย เช่น หากมีรถยนต์ก็จะถูกนำมาพิจารณา และถ้ามี 2 – 3 คัน ก็จะไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดในปี 2565  การพิจาณาทั้งรายเการายใหม่โดยใช้หลักเกณฑ์นี้ ก็เพื่อป้องการการแอบอ้างสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ และเพื่อให้ผู้ใช้รายใหม่อีก 15 ล้านคนได้เข้าถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดด้วย 

 

เช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใครบ้างมีสิทธิ์สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี 2565 

ผู้ที่อยากลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ หรือสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่คงจะอยากทราบว่าตนเองมีสิทธิ์ที่จะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่หรือไม่ ซึ่งถ้าหากพิจารณาตนเองตามหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้ว ก็ถือว่ามีสิทธิ์ที่จะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ หรือสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ แต่เนื่องจากทางรัฐบาได้กำหนดผู้ที่จะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 15 ล้านคนเท่านั้น จึงเป็นไปได้ว่าสิทธิ์ก็อาจจะไม่ได้ทั่วถึง หรือไม่ใช่ทุกคนที่จะได้สิทธิ์ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดในปี 2565 ดังนั้นก่อนทำการสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ก็อาจจะดูข่าวอัพเดตการเช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่ามีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์การสมัครอย่างไรบ้าง และสำคัญที่สุดคือการเตรียมความพร้อมโดนดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนได้จากเว็บไซต์ของสวัสดิการสังคม