เช็คโอนเงินเยียวยาล่าสุด ตรวจสอบก่อนพลาดสิทธิ์ 2565

รัฐบาลได้ช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มโดยจัดโครงการรัฐให้เงินเยียวยารอบ 2 เงินเยียวยารอบ 3 โดยมีโครงการคนละครึ่งและเงินเยียวยานักเรียน รวมถึงกลุ่มมาตรา 33 งวด 2 เงินเยียวยามาตรา 39 และเงินเยียวยามาตรา 40 รอบ 2 ที่ได้รับเงินเยียวยาในปี 2564 ที่ผ่านมา ต่างได้รับความช่วยเหลือเป็นเงินเงินเยียวยา รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกดเงินสดจากโครงการรัฐ ทำให้ประชาชนทุกกลุ่มได้เงินเยียวยา หรือความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ซึ่งในวันที่ 9 เดือนธันวาคมนี้ จะมีการโอนเงินเยียวยาล่าสุด ให้กับกลุ่มเปราะบาง โดยแบ่งออกเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินอุดหนุนบุตร และเงินเยียวยาจากโครงการรัฐนี้จะโอนให้ถึงเดือนกันยายนปี 2565 ผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินเยียวยาล่าสุดวันนี้เดือนละครั้งไปจนถึงปีหน้า ซึ่งเงินจะถูกโอนเข้สเงินธนาคารของผู้มีสิทธิ์ และหากใครอยากทราบว่าตนอยู่ในกลุ่มที่จะได้รับเงินเยียวยาล่าสุดหรือไม่ ก็สามารถเช็คเงินเยียวยาล่าสุดวันนี้ได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง 

 

ใครบ้างได้รับเงินเยียวยา กลุ่มประกันสังคมมาตรา 33 งวด 2 เงินเยียวยามาตรา 39 และเงินเยียวยามาตรา 40 รอบ 2 ได้เงินเยียวยาล่าสุด หรือไม่ 2565

กลุ่มที่จะได้ได้รับเงินเยียวยาล่าสุดท้ายปีนี้ไปจนถึงกันยายนปีหน้า จะมี 3 กลุ่มที่จะได้รับการโอนเงินเงินเยียวยาเข้าบัญชีโดยตรง โดยทั้ง 3 กลุ่มคือ กลุ่มแม่ที่เลี้ยงลูกแรกเกิด (เงินอุดหนุนบุตร) กลุ่มผู้พิการ และกลุ่มของผู้สูงอายุเพื่อลดปัญหาการกู้เงินจากแอพเงินกู้ถูกกฎหมาย โดยโครงการรัฐจะมีตารางการจ่ายเงินเยียวยาเดือนละครั้ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ไปจนถึงวันที่ 9 เดือนกันยายน 2565 ซึ่งงินเยียวยาของแต่ละกลุ่มก็จะได้รับไม่เท่ากัน แต่ก็เป็นเงินเยียวยาที่ครอบคลุมการช่วยเหลือที่จำเป็นแน่นอน ทั้งนี้เงินเยียวยายังรวมถึงกลุ่มประกันสังคมมาตรา 33 งวด 2 เงินเยียวยามาตรา 39 และเงินเยียวยามาตรา 40 รอบ 2 ที่เคยได้รับเงินเยียวยามาแล้ว ก็จะได้รับเงินเยียวยาล่าสุดอีก ทางประกันสังคมจะโอนให้มนวันที่ 31 ธันวาคม โดยจะให้สำหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบ และเก็บตกผู้ประกันตน เพื่อดูแลสิทธิประโยชน์ในการประกอบอาชีพของอย่างทั่วถึงนั่นเอง

 

โครงการรัฐให้เงินเยียวยา เพื่อช่วยประชาชนทุกกลุ่มให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงแม้ไม่มีบัตรคนจน 

เนื่องจากการระบาดของโควิด – 19 ได้ยาวนานมาเกือบ 2 ปีแล้ว ทำให้ประชาชนหลายคนได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม และทางรัฐบาลเห็นว่าจำเป็นที่ประชาชนจะต้องได้รับการช่วยเหลือ จึงได้จัดให้มีโครงการรัฐสำหรับให้เงินเยียวยากับประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และให้เงินเยียวยากับกลุ่มคนที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วย รวมถึงผู้ประกันตนที่ได้รับการช่วยเหลือเงินเยียวยาทั้งเยียวยาเกษตรกรล่าสุด มาตรา 33 งวด 2 เงินเยียวยามาตรา 39 และเงินเยียวยามาตรา 40 รอบ 2 โดยโครงการรัฐได้จัดทำโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีให้กับผู้มีสิทธิ์จะได้ทุกกลุ่มโดยตรงไปจนถึงปี 2565  และในปีหน้าอาจจะมีเงินเยียวยาจากโครงการรัฐเพิ่มขึ้นอีก ที่ครอบคลุมความช่วยแหลือของประชาชนทุกกลุ่มให้มากขึ้น