กู้ ธกส บริการด้านการเงินถูกกฎหมายที่ดีที่สุดของผู้ทำอาชีพเกษตรกร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คือสถาบันการเงินแห่งหนึ่งของไทยซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องความโดดเด่นด้านการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรในอัตราดอกเบี้ยต่ำ และมีบริการที่หลากหลาย เช่น สินเชื่อ ธกส ที่แบ่งให้ยืมเงิน ธกส ตามประเภทย่อยๆ หลายรูปแบบ ทั้งสำหรับลูกค้าบุคคล ผู้ประกอบการ และครั้งนี้ก็ได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับการกู้ ธกส มาแนะนำดังต่อไปนี้

 

สินเชื่อเงินด่วน ธกส เพื่อเกษตรกรที่ต้องการเงินฉุกเฉินกับเงื่อนไขการกู้ ธกส

หนึ่งในบริการจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำหรับลูกค้าที่ต้องการเงินด่วน ก็คือสินเชื่อเงินด่วน ธกส A-Cash จุดเด่นของสินเชื่อนี้คือ อัตราดอกเบี้ย ต่ำ ข้อมูลล่าสุด อยู่ที่ไม่เกิน 6.50% ต่อปี อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขของผู้สนใจกู้ ธกส กับสินเชื่อตัวนี้ ก็มีคุณสมบัติที่สำคัญหลายอย่าง เพราะเป็นเงินกู้ด่วน แบบโอนวงเงินสดให้เต็มจำนวนเมื่อผ่านการอนุมัติสินเชื่อเงินก้อน ดังนั้น ผู้ขอสินเชื่อ จึงควรมีคุณสมบัติครบถ้วน เช่น ต้องประกอบอาชีพเกษตรกร และถ้าเคยกู้เงินธนาคาร ธกส มาก่อนก็ต้องเป็นลูกค้าชั้นดี ไม่เคยมีประวัติเสีย และสถานะปัจจุบันที่กำลังขอ สินเชื่อเงินด่วน ธกส A-Cash คือ ไม่มีหนี้อื่นเหลืออยู่เลย พูดง่ายๆ ว่าต้องไม่มีภาระหนี้สินใดๆ ถ้าจะ กู้ ธกส ตัวนี้ อีกทั้งยังจำเป็นต้องใช้บุคคลหรือทรัพย์สินค้ำประกันการกู้เงิน ธกส ด้วย ถ้ามีคุณสมบัติตรงตามที่ว่านี้ทั้งหมด เมื่อทำการขอสินเชื่อ ก็มีโอกาสจะได้รับเงินด่วน วงเงินสูงสุด 50,000 บาท สามารถเบิกเงินสินเชื่อเงินด่วน ธกส A-Cash มาใช้จ่ายโดยใช้บัตรเอทีเอ็มได้ทุกตู้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อการใช้จ่ายฉุกเฉินและเป็นเงินสำรองเพื่อใช้จ่ายตามความจำเป็นในครัวเรือน 

 

ผู้ประกอบอาชีพอื่นและไม่เคยเป็นลูกค้า ธกส สามารถกู้ ธกส หรือขอสินเชื่อ ธกส ได้หรือไม่

เมื่อพูดถึงการ ขอสินเชื่อ ธกส โดยทั่วไปทุกคนก็เข้าใจว่าจะต้องทำอาชีพเกษตรกรหรือไม่ก็ต้องเป็นลูกค้าบัญชีเงินฝากของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เท่านั้น แต่ดูเหมือนว่า ล่าสุด ทาง ธกส ก็ได้ออกนโยบายที่การช่วยเหลือที่เปิดกว้างมากขึ้นอีกระดับหนึ่ง ด้วยการเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปในครอบครัวเกษตรกรมีสิทธิ์ที่จะ กู้ ธกส ได้ แม้ว่าจะไม่ได้ทำอาชีพเกษตรแต่เงื่อนไขสำคัญคือต้องเปิดบัญชีเงินฝากกับ ธกส และเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาการระบาดของไวรัส COVID-19 ภายใต้โครงการสินเชื่อ ธกส ฉุกเฉิน สู้ภัย COVID-19 ที่เริ่มโครงการมาระยะหนึ่งแล้วและยังมีวงเงินคงเหลือให้ผู้สนใจกู้เงินฉุกเฉิน ธกส ได้ยาวถึงปี 2566 หรือจนกว่าวงเงินจะหมด

สิ่งที่ควรทราบอีกอย่างคือ เงินที่จะได้รับจากการกู้ ธกส สู้ภัย COVID-19 จะอยู่ในประเภทสินเชื่อเงินด่วน ธกส ที่ให้วงเงินรายละ 10,000 บาท เพื่อนำไปเสริมสภาพคล่อง ซึ่งในการขอสินเชื่อ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน แถมยังไม่ต้องชำระเงินต้นกับดอกเบี้ยในช่วง  6 เดือนแรกด้วย ใครที่สนใจกู้เงินฉุกเฉิน ธกส ดังกล่าวนี้ เข้าไปดูรายละเอียดวิธีสมัคร วิธีเปิดบัญชีออนไลน์ธนาคาร ได้ที่เว็บไซต์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้เลย