กู้เงิน ธ.ก.ส กับ สินเชื่อ ธ.ก.ส สำหรับช่วยเหลือครอบครัวเกษตรกรไทย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  หรือ ธ.ก.ส คือองค์กรหนึ่งของรัฐบาลที่มีนโยบายเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรในประเทศโดยเฉพาะ ดังนั้น สินเชื่อ ธ.ก.ส หรือการกู้เงิน ธ.ก.ส ส่วนใหญ่จึงเป็นเงินกู้ สำหรับเกษตรกรเพื่อนำไปแก้ปัญหาที่เกิดจากการประกอบอาชีพ อย่างไรก็ตามปัจจุบันนี้ก็ยังมีโครงการ สินเชื่อ ธ.ก.ส ที่ครอบคลุมไปถึงครอบครัวเกษตรกรด้วย

 

แนะนำสินเชื่อ ธ.ก.ส เพื่อผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรและวิธีกู้เงิน ธ.ก.ส

หากจะนึกถึงสินชื่อหรือการ กู้เงินฉุกเฉิน ธ.ก.ส ที่เรียกว่าเป็นเงินด่วนในตอนนี้ ก็จะมีบริการหนึ่งที่มักจะถูกเรียกว่า ธ.ก.ส สินเชื่อ 50000 ซึ่งในความเป็นจริง ชื่อสินเชื่ออย่างเป็นทางการก็คือสินเชื่อเงินด่วน A-CASH โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำหรับเกษตรกรที่กำลังต้องการกู้เงิน ธ.ก.ส แบบเร่งด่วน โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องมีประวัติดี ไม่ติดเครดิตบูโร ไม่มีภาระหนี้สิน ใดๆ และจุดประสงค์ในกการกู้เงิน ธ.ก.ส ตัวนี้ก็เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายยามฉุกเฉินในครัวเรือน 

 

โครงการ สินเชื่อเงินด่วน A-CASH  เปิดโอกาสให้เกษตรกรประวัติดีมีโอกาส ยืมเงิน ธ.ก.ส ในวงเงินสูงสุด 50000 บาท ในส่วนของวิธีการสมัคร ต้องไปสมัครด้วยตนเองที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาใกล้บ้าน เพราะธ.ก.ส สินเชื่อ 50000 ดังกล่าวนี้ ไม่มีบริการลงทะเบียนรูปแบบออนไลน์ นอกจากนี้เงื่อนไขสำคัญที่ผู้ขอกู้เงิน ธ.ก.ส ต้องเตรียมก็คือ เอกสารหลักฐานต่างๆ พร้อมทั้งหลักประกันเงินกู้ประเภทอสังหาริมทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน 2 คน ในส่วนของอัตราดอกเบี้ย สินเชื่อเงินด่วน A-CASH จะเป็นแบบ MRR อธิบายง่ายๆ คืออัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ขั้นต่ำสำหรับลูกค้าชั้นดีนั่นเอง 

 

สินเชื่อ ธ.ก.ส ล่าสุด สำหรับทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่ 2566 พร้อมเงื่อนไขในการกู้เงิน ธ.ก.ส

ข้อมูลธ.ก.ส สินเชื่อ 50000 ข้างต้น จะเห็นว่ามีข้อจำกัดเรื่องของเงื่อนไขผู้ขอกู้เงิน ธ.ก.ส ที่หลายคนอาจมีคุณสมบัติไม่ตรงหรือไม่ครบ ล่าสุด เงินกู้ ธ.ก.ส ก็ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่ไม่จำกัดเฉพาะผู้เป็นเกษตรกรโดยตรง นั่นคือ สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพให้กับทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) สำหรับสินเชื่อ ธ.ก.ส ตัวนี้ มีข้อมูลที่ทำให้หลายคนเข้าใจผิดว่า ธ.ก.ส ปล่อยสินเชื่อ 200000 ซึ่งในความเป็นจริง โครงการนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ระบุไว้ในเว็บไซต์ออนไลน์ว่า วงเงินอนุมัติสูงสุดถึง 1 ล้านบาทเลยทีเดียว แต่คุณสมบัติผู้กู้เงิน ธ.ก.ส ตัวนี้ก็ต้องครบตามที่ระบุไว้หลักๆ ได้แก่ เป็นทายาทเกษตร เช่น ลูกหรือหลานของเกษตรกรโดยตรง มีอายุไม่เกิน 45 ปี และต้องขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้า ธ.ก.ส ด้วย 

หากเบื้องต้นคุณสมบัติครบ สามารถติดต่อขอลงทะเบียน และสมัครกู้เงิน ธ.ก.ส ดังกล่าวนี้ได้ที่สาขาใกล้บ้านได้เลย อย่างไรก็ตามเรื่องของอัตราดอกเบี้ย และการชำระคืน แน่นอนว่าดอกเบี้ยจะเป็นแบบ MRR เหมือนสินเชื่อ ธ.ก.ส ตัวแรกที่แนะนำข้างต้น แต่การผ่อนขำระคืนจะมีรายละเอียดเฉพาะบุคคลที่ทำการขอกู้เงิน ธ.ก.ส ที่แตกต่างกันไปตามเงื่อนไข เช่น วงเงินที่ได้รับอนุมัติ